Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt våre rådgivere

Mer kontaktinformasjon

Utviklingshemming

Det finnes ulike grader av psykisk utviklingshemming, og behovet for hjelp og støtte kan variere.

Utviklingshemmingen kan dreie seg om kognitive, språklige og sosiale vansker. De individuelle forskjellene knyttet til hvor godt barn med en utviklingshemming fungerer i hverdagen er store, og for noen er utfordringene så store at de har behov for assistanse.

Vår erfaring tilsier at brukerstyrt personlig assistanse (BPA) kan fungere som et godt verktøy til deltakelse og inkludering for de som har en psykisk utviklingshemming. Vi i Humana BPA har vi lang erfaring med å søke om BPA, og vi hjelper deg og din familie hvis du har behov for veiledning.