Hem 950 43 000 Ring oss hverdager kl. 08-15:30
Kontakt våre rådgivere Mer kontaktinformasjon

Downs syndrom er en medfødt genetisk tilstand og arter seg ulikt fra person til person.

Barn med Downs syndrom kan oppleve ekstra utfordringer enten i form av syn-, hørsel-, og/eller språkvansker. Variasjonen i behovet for bistand kan derfor være stort. For noen barn med Downs syndrom kan brukerstyrt personlig assistanse (BPA) være en god løsning som gjør at ditt barn kan få leve et så normalt liv som mulig, uansett forutsetninger.

Ta kontakt med oss!

Slik blir du kunde hos oss

Ta kontakt med oss for å få vite mer om brukerstyrt personlig assistanse. Vi hjelper deg kostnadsfritt. Velg kommunen du bor i fra listen, så får du opp kontaktinformasjonen vår.

Følg oss i sosiale medier