Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt våre rådgivere

Mer kontaktinformasjon

Cerebral parese

Livet med cerebral parese kan variere fra person til person. Mange kan klare seg uten brukerstyrt personlig assistanse (BPA), men ikke alle.

Cerebral parese er en samlebetegnelse på tilstander som gir endret motorisk funksjon, som skyldes en skade i hjernen som påvirker signalene hjernen sender ut til musklene. For barn med cerebral parese kan ekstra bistand være nødvending for å leve et selvstendig liv. Da kan brukerstyrt personlig assistanse (BPA) utgjøre en stor forskjell.

BPA for barn med cerebral parese

Vi vet av erfaring at cerebral parese kan påvirke familiesituasjonen i varierende grad. Nettopp derfor tilpasser vi oss dere, dere skal ikke tilpasse dere oss. I en del tilfeller kan du som forelder fungere som arbeidsleder. Dette innebærer at du ved hjelp av brukerstyrte personlige assistenter kan strukturere hverdagen slik at ditt barn får lik mulighet til å leve et aktivt og meningsfylt liv - som andre barn.