Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt våre rådgivere

Mer kontaktinformasjon

Autisme

Vi vet at autisme viser seg på forskjellige måter – derfor er Humana BPA opptatt av å tilpasse oss deres familiesituasjon.

For et barn med autisme og autismespekterforstyrrelser kan kommunikasjon og sosialt samspill være spesielt utfordrende i hverdagen. Med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) kan du som forelder få et godt verktøy til å strukturere hverdagen, slik du vet er best for barnet ditt.