Hem 950 43 000 Ring oss hverdager kl. 08-15:30
Kontakt våre rådgivere Mer kontaktinformasjon

Hvilken type pensjonsavtale har ansatte i Humana omsorg og assistanse?

Vi har en innskuddsbasert pensjonsavtale. Rett til medlemskap i pensjonsordningen har man når man fyller 20 år og jobber mer enn 20% i løpet av et år.  

  • 5% innskudd av lønn (av dette er 2% egenandel fra de ansatte)