Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt våre rådgivere

Mer kontaktinformasjon

Hva er minstelønnen i Humana for assistenter?

1. oktober 2022 trådte en ny overenskomst mellom NHO/NHO Geneo og LO/Fagforbundet i kraft, som ble kalt BPA-overenskomsten. Det betyr at BPA-assistenter i Humana omsorg og assistanse har tariffavtale. Minstelønnen for assistenter er 203,50,- per time.