Hem 950 43 000 Ring oss hverdager kl. 08-15:30
Kontakt våre rådgivere Mer kontaktinformasjon

Hva er minstel√łnnen i Humana BPA for assistenter?

Assistenter uten tidligere erfaring i arbeidslivet har en grunnlønn hos oss på 188 kr/t. Med mer yrkeserfaring å vise til, blir lønna høyere.

Send oss attester på all tidligere yrkeserfaring så justerer vi lønna opp i vår lønnsstige.