Hem 950 43 000 Ring oss hverdager kl. 08-15:30
Kontakt våre rådgivere Mer kontaktinformasjon

Hva er minstelønnen i Humana BPA for assistenter?

Assistenter som ansettes hos kunder som har startet hos oss etter 1. november 2020 får en minstelønn på 184 kr/t. For alle andre assistenter gjelder dette fra 1. januar 2021. For de lavest lønnende er dette et faktisk lønnstillegg på 14 kroner i timen, som er en økning på hele 8,24 prosent.