Frågetecken

Lønn og pensjon i Humanas BPA-divisjon

Her har vi samlet vanlige spørsmål om lønn, pensjon og forsikring for ansatte i divisjonen for brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Ved andre spørsmål ta gjerne kontakt med oss.

1. oktober 2022 trådte en ny overenskomst mellom NHO/NHO Geneo og LO/Fagforbundet i kraft, som ble kalt BPA-overenskomsten. Det betyr at BPA-assistenter i Humana omsorg og assistanse har tariffavtale. Minstelønnen for assistenter er 203,50,- per time.

Det er lønnsjusteringer hvert år, og når lønnsoppgjøret er fullført vil alle få informasjon om dette.

I Humana bestemmes din lønn ut i fra din ansiennitet i yrkeslivet. Her følger en oversikt over trinnene i vår grunnlønn:

0 år: 203,50,-
6 år: 206,50,-
10 år: 212,50,-
20 år: 219,50,-

Vi har en innskuddsbasert pensjonsavtale som gjelder fra første krone.

  • 5% innskudd av lønn (av dette er 2% egenandel fra de ansatte)

Ja, alle ansatte er dekket av en uførepensjon. Uførepensjon er en forsikring som gir deg en månedlig kompensasjon for redusert inntekt

NAV yter 66% uførepensjon av lønn opp til 6 G. I tillegg har Humana BPA en uførepensjonsordning som gir alle ytterligere 3%, slik at uførepensjon i Humana er på 69% av lønn opp til 6G.

I Humana har vi både yrkesskadeforsikring, fritidsulykke/skadeforsikring og gruppelivsforsikring (dødsfallerstatning)

Yrkesskadeforsikring dekker yrkesskader og yrkessykdommer som har oppstått i arbeidstiden, på arbeidsstedet eller under utførelse av arbeid.

Fritidsulykke/skadeforsikring omfatter ulykkeskader som har oppstått på fritiden, utenom arbeidstid og på reise mellom hjem og arbeidssted.

Gruppelivsforsikring (dødsfallerstatning) gir økonomisk sikring til etterlatte ved dødsfall uansett årsak. Dersom du skulle falle fra, vil de etterlatte få utbetalt et engangsbeløp på 10G. Forsikringssummen avtrappes ikke, uansett alder, frem til 67 år.

Utvidet informasjon om både pensjon og forsikringer finnes i Humana-appen som alle assistenter kan laste ned.