Hem 909 46 000 Spørsmål om inntak? Ring oss.
Henvendelser om inntak Mer kontaktinformasjon
A group of young people playing croquet.

Fakta

 1. Alder:
  11-18 år
 2. Fylke:
  Trøndelag
 3. Plasseringsform:
  Atferd og omsorg
 4. Antall plasser:
  13
 5. Region:
  Barnevern Trondheim
Alderskategori
 • Ungdom
Fylke
 • Trøndelag
Kjønn
 • Jenter og gutter
Kompetanse
 • Tilknytnings- og relasjonsskader
 • Seksuell skadelig atferd
 • Atferds- og samspillsvansker
Metoder og faggrunnlag
 • ART/KISS
 • Kognitiv atferdstilnærming
 • Sosial læringsteori
 • • DBT (Dialektisk Atferds Terapi)
Målgruppe
 • Ungdom (11-18 år)
 • Kjønn
Plasseringsform
 • Institusjon
Plasseringsparagraf
 • Omsorg: §§ 4-6, 6 ledd og 4-12
 • • Atferd : §§ 4-24. 4-25 og 4-26
 • Atferd: §§ 4-24, 4-25 og 4-26
Region
 • Barnevern Trondheim

Kontakt

Adresse

Barnevern Trondheim

I Trondheim har Humana omsorg og assistanse to avdelinger som er godkjent for atferdsbehandling og én avdeling godkjent for omsorg. Vi har også en ettervernsavdeling som består av selvstendighetstreningsleiligheter tilknyttet egen personalbase, og et program for selvstendighetstrening og overgang til egen bolig.

Fakta

 1. Alder:
  11-18 år
 2. Fylke:
  Trøndelag
 3. Plasseringsform:
  Atferd og omsorg
 4. Antall plasser:
  13
 5. Region:
  Barnevern Trondheim
Alderskategori
 • Ungdom
Fylke
 • Trøndelag
Kjønn
 • Jenter og gutter
Kompetanse
 • Tilknytnings- og relasjonsskader
 • Seksuell skadelig atferd
 • Atferds- og samspillsvansker
Metoder og faggrunnlag
 • ART/KISS
 • Kognitiv atferdstilnærming
 • Sosial læringsteori
 • • DBT (Dialektisk Atferds Terapi)
Målgruppe
 • Ungdom (11-18 år)
 • Kjønn
Plasseringsform
 • Institusjon
Plasseringsparagraf
 • Omsorg: §§ 4-6, 6 ledd og 4-12
 • • Atferd : §§ 4-24. 4-25 og 4-26
 • Atferd: §§ 4-24, 4-25 og 4-26
Region
 • Barnevern Trondheim

Om oss

Miljøfyrtårn:

Om du ønsker å få innsyn i vår miljøfyrtårnrapport kan du ta kontakt med: rune.rostum@humananorge.no

To av avdelingene våre er godkjent for atferdsbehandling og én er avdeling for omsorg.

En avdeling er spesielt lagt til rette, både når det gjelder det bygningsmessige, bemanning og organisasjon, for målgruppen barn og ungdom med skadelig seksuell atferd (SSA). Denne avdelingen har egen fagansvarlig, og samarbeider tett med BUP og RVTS om behandlingen.

Vi har også to avdelinger for målgruppen omsorg. Der tar vi imot barn og unge med utfordringer knyttet til:

 • traumer
 • tilknytningsvansker
 • kognitive utfordringer
 • barn som er egosvake, med utfordringer når det gjelder å tilpasse seg en familiesituasjon, fosterhjem, skole og nærmiljø.

Vi baserer miljøterapien på grunnpilarene i TBO – Trygghet, Relasjon og Følelsesregulering(affektregulering). Dette innebærer også å avhjelpe ferdighetsbrist gjennom trening og belønningssystemer. Vi har en egen, bemannet ettervernsavdeling og eksterne leiligheter for selvstendighetstrening. Her benyttes programmet «Klar, ferdig, flytt …», med mål om å hjelpe ungdom til å mestre dagliglivet og overgangen til voksenlivet.

Nettverket blir involvert
For oss er det viktig å ha et tett samarbeid med alle som er en del av ungdommens liv. Vi legger derfor stor vekt på skoletilhørighet, foreldresamarbeid, tilrettelegging av samvær, månedlig rapportering og tette dialoger med barnevernstjeneste og Bufetat. 

Show more

Behandlingsmetoder

Vi har en sosialpedagogisk tilnærmingsforståelse. Den pedagogiske og terapeutiske plattformen vår bygger på traumebevisst Omsorg (TBO), kognitiv atferdsterapi (KAT) og dialektisk atferdsterapi (DBT).

I arbeidet med ungdommene har vi fokus på å styrke mestring i utfordrende situasjoner, gjennom å øve på ferdigheter. Dialektisk atferdsterapi gis som individuelt rettet tiltak og ferdighetstrening i gruppe.

Målet med ferdighetstreningen er å hjelpe dem til å få en bedre balanse mellom følelser og fornuft. Ved å lære strategier eller spesifikke teknikker, blir de bedre i stand til å mestre problemsituasjoner og sterke følelsesmessige tilstander. 

Ungdommene øver på hold-ut-ferdigheter, følelsesregulering, relasjonsferdigheter og de gjør mindfulness/ avslapning. I ferdighetstreningen får de hjelp til å lære å se, kartlegge, forstå og bli bevisst sin atferd og de valg de foretar, som igjen leder frem til hvilke beslutninger de tar.

I tillegg benytter vi metoden «aggression replacement training», for å hjelpe den unge til å endre uhensiktsmessig atferd knyttet til sinne og normbrudd.

Våre avdelinger

 • Stavset
 • Selsbakk
 • Tanem

Eivind Kjønsvik

Institusjonsleder Barnevern Trondheim

Postadresse: Hornebergvegen 7 A, 7038 Trondheim

Fakta

 1. Alder:
  11-18 år
 2. Fylke:
  Trøndelag
 3. Plasseringsform:
  Atferd og omsorg
 4. Antall plasser:
  13
 5. Region:
  Barnevern Trondheim

Kontakt

Eivind Kjønsvik

Institusjonsleder Barnevern Trondheim