1. Du er her: Barnevern Steinkjer

Barnevern Steinkjer

Siden 2015 har institusjonen vår i Steinkjer tatt i mot ungdommer. Den består av to separate boenheter, ett administrasjonsbygg og en større garasje som er tilrettelagt for at ungdommene skal kunne drive med mekanisk arbeid.

 1. Region
  Barnevern Steinkjer
 2. Fylke
  Trøndelag
 3. Alder
  13-18 år
 4. Kjønn
  Jenter og gutter
 5. Antall plasser
  3
 6. Plasseringsform
  Atferd
Alder
 • Ungdom (13-18 år)
Alderskategori
 • Ungdom
Fylke
 • Trøndelag
Kjønn
 • Jenter og gutter
Kompetanse
 • Sammensatte atferdsvansker
 • Atferds- og samspillsvansker
 • Kultursensitivitet
Metoder og faggrunnlag
 • TBO
 • Kognitiv atferdstilnærming
 • TKH
Plasseringsform
 • Institusjon
Plasseringsparagraf
 • Atferd: §§ 4-24, 4-25 og 4-26
Region
 • Barnevern Steinkjer

Forespørsel om plassering

Ønsker du å plassere i en av våre institusjoner? Ta kontakt med vår inntaksleder. 

Kjeld Christian Fjeldvig Inntaksleder Barnevern 909 46 000

Om oss

Vi er en atferdsinstitusjon, som er godkjent for å ta imot plasseringer etter Lov om barneverntjenester §§ 4-24, 4-25 og 4-26.

Behandlingsmetoder

Når vi behandler ungdommene, benytter vi oss av metoder som miljøterapi, terapeutisk mestring av aggresjon, traumebevisst omsorg, kognitiv atferdstilnærming og såkalt Aggression Replacement Training. Alt arbeid utføres innenfor rammen av et kultursensitivt perspektiv.