Hem 909 46 000 Spørsmål om inntak? Ring oss.
Henvendelser om inntak Mer kontaktinformasjon

Barnevern Øst

Humana Barnevern Øst har til sammen ni avdelinger i Oslo, Akershus, Buskerud og Vestfold og tilbyr i hovedsak gruppetiltak til ungdom. Vi har også en avdeling med spisskompetanse på unge med skadelig seksuell atferd (SSA).

 1. Region
  Barnevern Øst
 2. Fylke
  Vestfold, Oslo, Akershus, Buskerud
 3. Alder
  13-18 år
 4. Kjønn
  Jenter og gutter
 5. Antall plasser
  38
 6. Plasseringsform
  Omsorg og atferd
Alder
 • Ungdom (13-18 år)
Alderskategori
 • Ungdom
Fylke
 • Oslo
 • Vestfold
 • Buskerud
 • Akershus
Kjønn
 • Jenter og gutter
Kompetanse
 • Sammensatte atferdsvansker
 • Rus
 • Seksuell skadelig atferd
 • Gruppebehandling
 • Atferds- og samspillsvansker
Metoder og faggrunnlag
 • TBO
 • LØFT
 • Sosial læringsteori
 • Kognitiv atferdstilnærming
 • TMA
 • ART/KISS
 • DBT
Plasseringsform
 • Institusjon
Plasseringsparagraf
 • Omsorg og atferd: §§ 4-6, 6 ledd, 4-12, 4-24, 4-25 og 4-26
Region
 • Barnevern Øst

Forespørsel om plassering

Ønsker du å plassere i en av våre institusjoner? Ta kontakt med vår inntaksleder. 

Kjeld Christian Fjeldvig Inntaksleder Barnevern 909 46 000

Om oss

Siden 2003 har Humana Barnevern Øst levert tilpassede behandlings- og oppfølgingstiltak for ungdom etter Lov om barneverntjenester §§ 4-4, 4. ledd, 4-6, 4-12, 4-24, og 4-26. Vi har rammeavtale med Oslo kommune på behovskategori 1 og 2, og rammeavtale med Bufetat på omsorg og atferd lav.

Behandlingsmetoder

Vi baserer arbeidet vårt på systemteori, sosial læringsteori, utviklingspsykologi og kognitiv teori. Den pedagogiske, kommunikative og terapeutiske plattformen i arbeidet bygger på traumebevisst omsorg (TBO), kognitiv atferdsterapi (KAT), DBT, musikkterapi, løsningsfokusert tilnærming og aggression replacement training (ART). I tillegg bruker vi tilknytnings- og traumeteori i arbeidet med de unge.

Våre avdelinger

 • Billingstad
 • Åsgårdstrand
 • Haslum
 • Jessheim
 • Masterbakke
 • Vivestad