Hem

Kontaktinformasjon

Henvendelser om inntak

Mer kontaktinformasjon

A boy playing a guitar

Fakta

 1. Alder:
  13-18 (20) år
 2. Fylke:
  Troms og Finnmark
 3. Plasseringsform:
  Atferd høy og rus
 4. Antall plasser:
  2
 5. Region:
  Barnevern Nord
Alder
 • Ungdom (13-18 år)
Alderskategori
 • Ungdom
Fylke
 • Troms og Finnmark
Kjønn
 • Jenter og gutter
Kompetanse
 • Sammensatte atferdsvansker
 • Rus
 • Psykiatri
 • Tilknytnings- og relasjonsskader
 • Traumer
 • Komplekse smerteuttrykk
Metoder og faggrunnlag
 • Utviklingspsykologi
 • TBO
 • Tilknytningsteori
 • Systemteori
 • Sosial læringsteori
 • KAT (Kognitiv atferdsterapi)
 • ART/KISS
Plasseringsform
 • Institusjon
Plasseringsparagraf
 • §4-24 og §4-26.
Region
 • Barnevern Nord

Kontakt

Adresse

Barnevern Nord

Humana Barnevern Nord har 1 avdeling i Harstad. Avdelingen er godkjent for å ta imot plassering i målgruppen atferd høy og rus. Vårt terapeutiske arbeid baserer seg på traumebevisst omsorg (TBO) og Aggression Replacement Training (ART). Avdelingen tar imot både gutter og jenter.

Fakta

 1. Alder:
  13-18 (20) år
 2. Fylke:
  Troms og Finnmark
 3. Plasseringsform:
  Atferd høy og rus
 4. Antall plasser:
  2
 5. Region:
  Barnevern Nord
Alder
 • Ungdom (13-18 år)
Alderskategori
 • Ungdom
Fylke
 • Troms og Finnmark
Kjønn
 • Jenter og gutter
Kompetanse
 • Sammensatte atferdsvansker
 • Rus
 • Psykiatri
 • Tilknytnings- og relasjonsskader
 • Traumer
 • Komplekse smerteuttrykk
Metoder og faggrunnlag
 • Utviklingspsykologi
 • TBO
 • Tilknytningsteori
 • Systemteori
 • Sosial læringsteori
 • KAT (Kognitiv atferdsterapi)
 • ART/KISS
Plasseringsform
 • Institusjon
Plasseringsparagraf
 • §4-24 og §4-26.
Region
 • Barnevern Nord

Forespørsel om plassering

Ønsker du å plassere i en av våre institusjoner? Ta kontakt med vår inntaksleder. 

Kjeld Christian Fjeldvig Inntaksleder 909 46 000

Vi har valgt å satse på kompetanse, og alle våre fast ansatte er faglærte.  Avdelingen har egen lederressurs for å sikre at vi jobber samstemt og målrettet, og at strukturene og rutinene ivaretas på best mulig måte. 

Avdelingen vår kan ta i mot 2 ungdommer i alderen 13-18 plassert etter §4-24 og §4-26. Vi tar også imot hasteplasseringer dersom plasseringen er ment å være langvarig. 

Et opphold hos oss innebærer at vi tilrettelegger for relasjonsetablering og relasjonsbygging, aktiv omsorg, miljøterapi, samtaletilbud samt mestringsfremmede og atferdsfremmede tiltak.

Vi har en behandlingsmodell som ivaretar behov for målrettet atferdsendring og med formål å hjelpe ungdommen i å varige endringer i kognitiv tilnærming til egen atferd. 

Ferdighetstrening for å erstatte negativ atferd med ønsket atferd er stikkord i behandlingen.  

Effektiv behandling skjer i et samspill med samfunnet rundt oss.  Vi har etablert samarbeid med nærmiljøet, med skole, med helsetjenesten og aktører som politi, idrettslag, foreninger mm, for at storsamfunnet rundt ungdommen også skal kunne bidra til mestring, trivsel, tilhørighet og ferdighetstrening for ungdommer plassert hos oss.

Arbeidet vårt skal basere seg på systemteori, sosial læringsteori, utviklingspsykologi og kognitiv teori. Den pedagogiske, kommunikative og terapeutiske plattformen i arbeidet bygger på traumebevisst omsorg (TBO) og Aggression Replacement Training (ART). I tillegg anvender vi tilknytnings- og traumeteori i forståelsen av, og i det konkrete arbeidet med ungdommene.

Linda Andersen

Institusjonsleder

Postadresse: Verksveien 1, 9406 Harstad

Fakta

 1. Alder:
  13-18 (20) år
 2. Fylke:
  Troms og Finnmark
 3. Plasseringsform:
  Atferd høy og rus
 4. Antall plasser:
  2
 5. Region:
  Barnevern Nord

Kontakt

Linda Andersen

Institusjonsleder