Hem

Kontaktinformasjon

Henvendelser om inntak

Mer kontaktinformasjon

A group of young people playing croquet.

Fakta

 1. Alder:
  11-18 år
 2. Fylke:
  Trøndelag
 3. Plasseringsform:
  Atferd og omsorg
 4. Antall plasser:
  18
 5. Region:
  Barnevern Midt
Alderskategori
 • Ungdom
Fylke
 • Trøndelag
Kjønn
 • Jenter og gutter
Kompetanse
 • Tilknytnings- og relasjonsskader
 • Seksuell skadelig atferd
 • Rus, avhengighet og kriminalitetsproblematikk
 • Atferds- og samspillsvansker
Metoder og faggrunnlag
 • (TAM) Terapeutisk aggresjonsmestring
 • MI (motiverende intervju)
 • FAK-skjema
 • Tilknytningsteori
 • Familie- og nettverksarbeid
 • COS (Circle of security)
 • KAT (Kognitiv atferdsterapi)
 • Sosial læringsteori
 • DBT (Dialektisk atferdsterapi)
 • Traumebevisst omsorg (TBO)
Målgruppe
 • Ungdom (11-18 år)
Plasseringsform
 • Institusjon
Plasseringsparagraf
 • Omsorg: §§ 3-2 og 5-1, samt 4 – 2 når plasseringen er ment langvarig
 • Atferd: §§ 6-1, og 6-2, samt §4-4 når plasseringen er ment langvarig
Region
 • Barnevern Midt

Kontakt

Adresse

Barnevern region Midt

Humana barnevern Midt har til sammen seks avdelinger i Trondheim og Skaun. To av avdelingene er godkjent for atferdsbehandling, to for rusbehandling og to er avdelinger for omsorg.

Fakta

 1. Alder:
  11-18 år
 2. Fylke:
  Trøndelag
 3. Plasseringsform:
  Atferd og omsorg
 4. Antall plasser:
  18
 5. Region:
  Barnevern Midt
Alderskategori
 • Ungdom
Fylke
 • Trøndelag
Kjønn
 • Jenter og gutter
Kompetanse
 • Tilknytnings- og relasjonsskader
 • Seksuell skadelig atferd
 • Rus, avhengighet og kriminalitetsproblematikk
 • Atferds- og samspillsvansker
Metoder og faggrunnlag
 • (TAM) Terapeutisk aggresjonsmestring
 • MI (motiverende intervju)
 • FAK-skjema
 • Tilknytningsteori
 • Familie- og nettverksarbeid
 • COS (Circle of security)
 • KAT (Kognitiv atferdsterapi)
 • Sosial læringsteori
 • DBT (Dialektisk atferdsterapi)
 • Traumebevisst omsorg (TBO)
Målgruppe
 • Ungdom (11-18 år)
Plasseringsform
 • Institusjon
Plasseringsparagraf
 • Omsorg: §§ 3-2 og 5-1, samt 4 – 2 når plasseringen er ment langvarig
 • Atferd: §§ 6-1, og 6-2, samt §4-4 når plasseringen er ment langvarig
Region
 • Barnevern Midt

En av våre avdelinger er spesielt lagt til rette, både når det gjelder tiltak, kompetanse og bemanning, for målgruppen barn og unge med skadelig seksuell atferd. Les mer om vår SSA-behandling her.

Region Midt tilbyr også følgende tjenester:
• Familiehjem
• Hybeloppfølging for ungdom
• Ettervern

 

Miljøfyrtårn:

For innsyn i vår miljøfyrtårnrapport, vennligst kontakt oss på: rune.rostum@humananorge.no

Behandlingsmetoder

Vi baserer arbeidet vårt på evidensbaserte metoder, med utgangspunkt i kognitiv atferdsterapi (KAT), dialektisk atferdsterapi (DBT), miljøterapi, traumebevisst omsorg (TBO), terapeutisk aggresjonsmestring (TAM) og familie- og nettverksarbeid. I tillegg anvender vi oss av tilknytningsteori i forståelsen av og i det konkrete arbeidet med de unge. Avdelingene jobber ut ifra standardisert forløp for omsorgs- og atferdsinstitusjoner.

For oss er det viktig å ha et tett samarbeid med alle som er en del av den unges liv. Vi legger derfor stor vekt på skoletilhørighet, familie- og nettverksarbeid og tette dialoger med barneverntjeneste, Bufetat og spesialisthelsetjeneste m.m.

Her kan du lese mer om behandlingsmetoder.

Våre avdelinger

 • Laugen:
  Lasse Aklidou | Avdelingsleder
  lasse.aklidou@humananorge.no
  Telefon: +47 917 98 459
 • Selsbakk:
  Ane Viborg | Avdelingsleder
  ane.viborg@humananorge.no
  Telefon: +47 977 68 450
 • Stabbursmoen:
  Stephanie Grønvik | Avdelingsleder
  stephanie.gronvik@humananorge.no
  Telefon: +47 992 23 303
 • Stavset:
  Ane Viborg | Avdelingsleder
  ane.viborg@humananorge.no
  Telefon: +47 977 68 450

   

   

 • Tanem:
  Nina Vevang | Avdelingsleder
  nina.vevang@humananorge.no
  Telefon: +47 903 64 915

  Fag- og behandlingsansvarlig SSA region Midt:
  Kine Elvrum | kine.elvrum@humananorge.no
  Telefon: +936 43 969

   

Fakta

 1. Alder:
  11-18 år
 2. Fylke:
  Trøndelag
 3. Plasseringsform:
  Atferd og omsorg
 4. Antall plasser:
  18
 5. Region:
  Barnevern Midt

Kontakt

Åse Kolstad

Institusjonsleder