Hem 909 46 000 Spørsmål om inntak? Ring oss.
Henvendelser om inntak Mer kontaktinformasjon
A woman and a boy are walking on the lawn by the lake.

Fakta

 1. Alder:
  13-18 år
 2. Fylke:
  Vest-Agder
 3. Plasseringsform:
  Omsorg og atferd
 4. Antall plasser:
  14
 5. Region:
  Barnevern Farsund
Alder
 • Ungdom (13-18 år)
Alderskategori
 • Ungdom
Fylke
 • Vest-Agder
Kjønn
 • Jenter og gutter
Kompetanse
 • Flerkulturelt barnevern
 • Menneskehandel
 • Traumer
 • Kultursensitivitet
Metoder og faggrunnlag
 • TBO
 • Kognitiv atferdstilnærming
 • TKH
Plasseringsform
 • Institusjon
Plasseringsparagraf
 • Omsorg og atferd: §§ 4-6, 6 ledd, 4-12, 4-24, 4-25 og 4-26
Region
 • Barnevern Farsund

Kontakt

Adresse

Barnevern Farsund

Humana Barnevern Farsund har hele 6 avdelinger i Vest Agder. Vi er godkjent for plassering innen Omsorg og Atferd og tar imot både gutter og jenter. Vi har lang erfaring og god kunnskap om ungdommer med sammensatte smerteuttrykk. Vi har stor fokus innen Traumebevisst omsorg (TBO) og Dialektisk atferdsterapi (DBT).

Fakta

 1. Alder:
  13-18 år
 2. Fylke:
  Vest-Agder
 3. Plasseringsform:
  Omsorg og atferd
 4. Antall plasser:
  14
 5. Region:
  Barnevern Farsund
Alder
 • Ungdom (13-18 år)
Alderskategori
 • Ungdom
Fylke
 • Vest-Agder
Kjønn
 • Jenter og gutter
Kompetanse
 • Flerkulturelt barnevern
 • Menneskehandel
 • Traumer
 • Kultursensitivitet
Metoder og faggrunnlag
 • TBO
 • Kognitiv atferdstilnærming
 • TKH
Plasseringsform
 • Institusjon
Plasseringsparagraf
 • Omsorg og atferd: §§ 4-6, 6 ledd, 4-12, 4-24, 4-25 og 4-26
Region
 • Barnevern Farsund

Behandlingsmetoder

Miljøterapien utføres med et perspektiv som er sensitivt med hensyn til kultur. Som institusjon har vi omfattende kompetanse på, og erfaring med denne tilnærmingen, som er helt avgjørende når vi jobber med ungdom med flerkulturell forankring. De har ofte opplevd traumer som er relatert til sin bakgrunn.

Den faglige tilnærmingen vår har vært nettopp traumebevisst omsorg helt siden oppstarten av institusjonen i 2007. Dette er knyttet direkte opp imot de spesifikke utfordringene som vår målgruppe har.

Våre avdelinger

 • Korshamn
 • Lyngdal
 • Mindejordet
 • Mosvold
 • Torvgata
 • Vanse

Priscilla Ilic

Institusjonsleder Barnevern Farsund

Fakta

 1. Alder:
  13-18 år
 2. Fylke:
  Vest-Agder
 3. Plasseringsform:
  Omsorg og atferd
 4. Antall plasser:
  14
 5. Region:
  Barnevern Farsund

Kontakt

Priscilla Ilic

Institusjonsleder Barnevern Farsund