Hem 909 46 000 Spørsmål om inntak? Ring oss
Henvendelser om inntak Mer kontaktinformasjon

Barnevern Farsund

Humana Barnevern Farsund har til sammen seks avdelinger i Vest-Agder. Medarbeiderne har spisskompetanse på flerkulturell ungdom med bakgrunn fra krig, flukt og migrasjon.

 1. Region
  Barnevern Farsund
 2. Fylke
  Vest-Agder
 3. Alder
  13-18 år
 4. Kjønn
  Jenter og gutter
 5. Antall plasser
  14
 6. Plasseringsform
  Omsorg og atferd
Alder
 • Ungdom (13-18 år)
Alderskategori
 • Ungdom
Fylke
 • Vest-Agder
Kjønn
 • Jenter og gutter
Kompetanse
 • Flerkulturelt barnevern
 • Traumer
 • Menneskehandel
 • Kultursensitivitet
Metoder og faggrunnlag
 • TBO
 • Kognitiv atferdstilnærming
 • TKH
Plasseringsform
 • Institusjon
Plasseringsparagraf
 • Omsorg og atferd: §§ 4-6, 6 ledd, 4-12, 4-24, 4-25 og 4-26
Region
 • Barnevern Farsund

Forespørsel om plassering

Ønsker du å plassere i en av våre institusjoner? Ta kontakt med vår inntaksleder. 

Kjeld Christian Fjeldvig Inntaksleder Barnevern 909 46 000

Om oss

Humana Barnevern Farsund har til sammen seks avdelinger i Vest-Agder. Medarbeiderne har spisskompetanse på flerkulturell ungdom med bakgrunn fra krig, flukt og migrasjon.

Behandlingsmetoder

Miljøterapien utføres med et perspektiv som er sensitivt med hensyn til kultur. Som institusjon har vi omfattende kompetanse på, og erfaring med denne tilnærmingen, som er helt avgjørende når vi jobber med ungdom med flerkulturell forankring. De har ofte opplevd traumer som er relatert til sin bakgrunn.

Den faglige tilnærmingen vår har vært nettopp traumebevisst omsorg helt siden oppstarten av institusjonen i 2007. Dette er knyttet direkte opp imot de spesifikke utfordringene som vår målgruppe har.

Våre avdelinger

 • Korshamn
 • Lyngdal
 • Mindejordet
 • Mosvold
 • Torvgata
 • Vanse