Hem 909 46 000 Spørsmål om inntak? Ring oss.
Henvendelser om inntak Mer kontaktinformasjon
A woman and two boys playing on the lawn.

Fakta

 1. Alder:
  6-12 år samt 13-18 år
 2. Fylke:
  Aust-Agder
 3. Plasseringsform:
  Omsorg og atferd
 4. Antall plasser:
  12
 5. Region:
  Barnevern Arendal
Alder
 • Ungdom (13-18 år)
Alderskategori
 • Ungdom
Fylke
 • Aust-Agder
Kjønn
 • Jenter og gutter
Kompetanse
 • Tilknytnings- og relasjonsskader
 • Psykiatri
 • Komplekse smerteuttrykk
 • Selvskading
 • Traumer
Metoder og faggrunnlag
 • LØFT
 • TBO
 • Kognitiv atferdstilnærming
 • Sosial læringsteori
 • TKH
Plasseringsform
 • Institusjon
Plasseringsparagraf
 • Omsorg og atferd: §§ 4-6, 6 ledd, 4-12, 4-24, 4-25 og 4-26
Region
 • Barnevern Arendal

Kontakt

Adresse

Barnevern Arendal

Humana Barnevern Arendal har fem avdelinger i Aust-Agder. Medarbeiderne her har særlig kompetanse når det gjelder ungdom med omfattende omsorgs- og behandlingsbehov som for eksempel kan ha tilknytningsproblematikk og ha utviklet traumer på grunn av vanskelige opplevelser.

Fakta

 1. Alder:
  6-12 år samt 13-18 år
 2. Fylke:
  Aust-Agder
 3. Plasseringsform:
  Omsorg og atferd
 4. Antall plasser:
  12
 5. Region:
  Barnevern Arendal
Alder
 • Ungdom (13-18 år)
Alderskategori
 • Ungdom
Fylke
 • Aust-Agder
Kjønn
 • Jenter og gutter
Kompetanse
 • Tilknytnings- og relasjonsskader
 • Psykiatri
 • Komplekse smerteuttrykk
 • Selvskading
 • Traumer
Metoder og faggrunnlag
 • LØFT
 • TBO
 • Kognitiv atferdstilnærming
 • Sosial læringsteori
 • TKH
Plasseringsform
 • Institusjon
Plasseringsparagraf
 • Omsorg og atferd: §§ 4-6, 6 ledd, 4-12, 4-24, 4-25 og 4-26
Region
 • Barnevern Arendal

Forespørsel om plassering

Ønsker du å plassere i en av våre institusjoner? Ta kontakt med vår inntaksleder. 

Kjeld Christian Fjeldvig Inntaksleder 909 46 000

Om oss

Siden 1993 har institusjonen i Arendal tilbudt tilpassede behandlings- og oppfølgingstiltak for ungdom, etter Lov om barneverntjenester §§ 4-4, 6. ledd, 4-6, 4-12, 4-24, 4-25 og 4-26. Vi kan også ta imot plasseringer akutt, hvis det er planlagt at ungdommen skal bo videre på avdeling hos oss etter at saken er behandlet i fylkesnemnda, jfr. §§ 4-12 og 4-24.

Behandlingsmetoder

Vi har miljøterapi som den overordnede arbeidsmetoden. Vi vet at mange av ungdommene som kommer til oss bærer med seg ulike traumer, som kan påvirke den psykologiske utviklingen deres og gi:

 • psykiske lidelser
 • lærevansker
 • atferdsvansker
 • dårlig selvbilde 
 • vanskeligheter med å fungere i relasjoner med andre

Dette er ungdommer som lever med en grunnleggende og vedvarende smerte, som tar ulike former og uttrykkes på mange forskjellige måter. Vårt mål er at alle traumatiserte ungdommer hos oss skal bli sett, forstått og anerkjent med bakgrunn i det de har opplevd, uavhengig av hvordan de uttrykker smerten de bærer på.

For å lykkes i endrings- og utviklingsarbeidet, har vi tro på at ungdommen får ta ansvar for sitt eget liv og sine egne handlinger. Vi som voksne kan ikke gjøre denne jobben for ungdommene, med vi kan legge forholdene til rette, slik at de selv får muligheten til å styre livet sitt med en trygg grunn.

Våre avdelinger

 • Birkenlund
 • Breivik
 • Grimstad
 • Husefjell

Kamilla Fosse

Institusjonsleder Barnevern Arendal

Fakta

 1. Alder:
  6-12 år samt 13-18 år
 2. Fylke:
  Aust-Agder
 3. Plasseringsform:
  Omsorg og atferd
 4. Antall plasser:
  12
 5. Region:
  Barnevern Arendal

Kontakt

Kamilla Fosse

Institusjonsleder Barnevern Arendal