Tre personer som leker ute

Barnevern Trondheim

Humana barnevern Trondheim har til sammen seks avdelinger i Trondheim og Skaun. To av avdelingene er godkjent for atferdsbehandling, to for rusbehandling og to er avdelinger for omsorg.

En av våre avdelinger er spesielt lagt til rette, både når det gjelder tiltak, kompetanse og bemanning, for målgruppen barn og unge med skadelig seksuell atferd. Les mer om vår SSA-behandling her.

Region Trondheim tilbyr også følgende tjenester:
• Fosterhjem
• Hybeloppfølging for ungdom
• Ettervern

Miljøfyrtårn:

For innsyn i vår miljøfyrtårnrapport, vennligst kontakt oss på: rune.rostum@humananorge.no

Miljøfyrtårn

 

Behandlingsmetoder

Vi baserer arbeidet vårt på evidensbaserte metoder, med utgangspunkt i kognitiv atferdsterapi (KAT), dialektisk atferdsterapi (DBT), miljøterapi, traumebevisst omsorg (TBO), terapeutisk aggresjonsmestring (TAM) og familie- og nettverksarbeid. I tillegg anvender vi oss av tilknytningsteori i forståelsen av og i det konkrete arbeidet med de unge. Avdelingene jobber ut ifra standardisert forløp for omsorgs- og atferdsinstitusjoner.

For oss er det viktig å ha et tett samarbeid med alle som er en del av den unges liv. Vi legger derfor stor vekt på skoletilhørighet, familie- og nettverksarbeid og tette dialoger med barneverntjeneste, Bufetat og spesialisthelsetjeneste m.m.

Her kan du lese mer om behandlingsmetoder.

Våre avdelinger

  • Laugen
  • Tanem
  • Selsbakk
  • Stabbursmoen
  • Stavset

Fakta

Region
Trøndelag
Antall plasser
18
Plasseringsform
Institusjon
Plasseringsparagraf
Atferd: §§ 6-1, og 6-2, samt §4-4 når plasseringen er ment langvarig, Omsorg: §§ 3-2 og 5-1, samt 4 – 2 når plasseringen er ment langvarig
Kunnskapsgrunnlag og metoder
COS (Circle of security), DBT (Dialektisk atferdsterapi), FAK-skjema, Familie- og nettverksarbeid, KAT (Kognitiv atferdsterapi), MI (motiverende intervju), Sosial læringsteori, Terapeutisk aggresjonsmestring (TAM), Tilknytningsteori, Traumebevisst omsorg (TBO)
Kompetanse
Atferds- og samspillsvansker, Rus, avhengighet og kriminalitetsproblematikk, Seksuell skadelig atferd, Tilknytnings- og relasjonsskader
Kunnskapsgrunnlag og metoder
COS (Circle of security)

Plasseringsforespørsel

Åse Kolstad

Institusjonsleder Barnevern Trondheim

aase.kolstad@humananorge.no958 50 304