Example image

Barnevern Sandnes

Humana omsorg og assistanse, region Sandnes, har seks avdelinger i Rogaland. Alle avdelingene tar i mot både jenter og gutter, og har plasser når det gjelder omsorg og atferd. Siden 2012 har vi hatt sterkt fokus på traumebehandling og jobbet målbevisst opp spesialkompetanse på TBO.

Om oss

Alle avdelingene våre er godkjent for §§ 3-2, 5-1, 6-1 og 6-2. Avdelingene har også godkjenning i forhold til §§ 4-1, 4-2 og 4-4 når det er plan om videre plassering etter akuttforløpet. Plassene er fordelt på små grupper med to-tre ungdommer og det er to-fire voksne på jobb til enhver tid. Vi har også ungdommer som bor alene med tilpasset opplegg.

Behandlingsmetoder

I behandlingen av ungdommene som kommer til oss tar vi utgangspunkt i at mennesker er forskjellige, og at vi formes etter den virkelighet vi opplever å befinne oss i. Vi opplever at alle barn og ungdommer har behov for individuelt tilrettelagt behandling og omsorg. Den erfaringen og kunnskapen vi har, gjør at vi forstår ulik type atferd. Vi skjønner hvorfor og hvordan sosiale erfaringer, traumer og ulike former for tilknytning kan utløse en spesiell måte å være på.

Med denne tilnærmingen blir det enklere å snakke med barn, deres nettverk og samarbeidspartnere. Vi forstår deres utgangspunkt, og vi vet at det er de som er eksperter på sin historie og sine liv. Vi kan tilby en mulighet til å bli bevisst på egne ferdigheter og oppleve mestring, samtidig som vi sammen legger til rette for nye, gode erfaringer. Målet er å fremme følelsen av trygghet og dermed gi opplevelsen av å få omsorg og å bli tatt vare på.

Vi i barnevernsdivisjonen i Sandnes startet med TBO i 2012 og har opparbeidet oss god faglig kompetanse på området, som gir gode resultater. Alle medarbeiderne våre får undervisning og månedlig veiledning av psykologspesialist. Omsorg knyttet til traumebevissthet benyttes som en ramme for forståelse i arbeidet vårt med ungdommene.

Våre avdelinger

  • Diamantveien
  • Helleberg
  • Lyefjell
  • Rossåsen
  • Tjøtta
  • Ålgård

Fakta

Region
Rogaland
Antall plasser
15
Plasseringsform
Institusjon
Plasseringsparagraf
"Omsorg og atferd, akutt: §§ 4-6, 6 ledd, 4-12, 4-24, 4-25 og 4-26"
Kunnskapsgrunnlag og metoder
ART/KISS, KAT (Kognitiv atferdsterapi), Sosial læringsteori, TMA, Traumebevisst omsorg (TBO)
Kompetanse
ADHD, Psykiatri, Rus, Sammensatte atferdsvansker, Selvskading, Traumer
Kunnskapsgrunnlag og metoder
ART/KISS

Plasseringsforespørsel

Kjeld Christian Fjeldvig

Institusjonsleder Barnevern Kristiansand/Inntaksleder

kjeld.christian.fjeldvig@humananorge.no952 79 549

Kirsten Sunde Haga

Institusjonsleder Barnevern Sandnes

kirsten.sunde.haga@humananorge.no470 11 891