En grupp ungdomar som spelar krocket

Barnevern Øst

Humana Barnevern Øst har til sammen fem avdelinger i Oslo, Akershus, Buskerud og Vestfold og tilbyr i hovedsak gruppetiltak til ungdom. Vi har også en avdeling med spisskompetanse på unge med skadelig seksuell atferd (SSA).

Forespørsel om plassering

Ønsker du å plassere i en av våre institusjoner? Ta kontakt med vår inntaksleder Kjeld Christian Fjeldvig.

Om oss

Siden 2003 har Humana Barnevern Øst levert tilpassede behandlings- og oppfølgingstiltak for ungdom etter Lov om barneverntjenester §§ 4-4, 4. ledd, 4-6, 4-12, 4-24, og 4-26.

Behandlingsmetoder

Vi baserer arbeidet vårt på systemteori, sosial læringsteori, utviklingspsykologi og kognitiv teori. Den pedagogiske, kommunikative og terapeutiske plattformen i arbeidet bygger på traumebevisst omsorg (TBO), kognitiv atferdsterapi (KAT), DBT, musikkterapi og løsningsfokusert tilnærming og. I tillegg bruker vi tilknytnings- og traumeteori i arbeidet med de unge.

Våre avdelinger

Klikk for å lese mer om hver avdeling

Fakta

Region
Vestfold, Oslo, Akershus, Buskerud
Antall plasser
38
Plasseringsform
Institusjon
Plasseringsparagraf
Omsorg og atferd: §§ 4-6, 6 ledd, 4-12, 4-24, 4-25 og 4-26
Kunnskapsgrunnlag og metoder
DBT, KAT (Kognitiv atferdsterapi), LØFT, Sosial læringsteori, TBO, TMA
Kompetanse
Atferds- og samspillsvansker, Gruppebehandling, Rus, Sammensatte atferdsvansker, Seksuell skadelig atferd
Kunnskapsgrunnlag og metoder
DBT

Plasseringsforespørsel

Kjeld Christian Fjeldvig

Institusjonsleder Barnevern Kristiansand/Inntaksleder

kjeld.christian.fjeldvig@humananorge.no952 79 549