1. Start
  2. Barnevern
  3. Regioner
  4. Barnevern Kristiansand
Example image

Barnevern Kristiansand

Humana Barnevern Kristiansand har hele seks avdelinger og tar imot plasseringer i målgruppene atferd lav- og høy, rus, akutt og omsorg. Vi har lang erfaring og god kunnskap om ungdommer med sammensatte atferdsuttrykk. Hos oss blir det lagt til rette for omsorg og behandling både i gruppe og som enetiltak.

Forespørsel om plassering

Ønsker du å plassere i en av våre institusjoner? Ta kontakt med vår inntaksleder Kjeld Christian Fjeldvig.

Om oss

Alle avdelingene våre er godkjent for §§ 3-2, 4-1, 4-4, 5-1, 6-1 og 6-2, 5.ledd. Avdelingene har også godkjenning i forhold til §§ 4-1og 4-4 når det er plan om videre plassering etter akuttforløpet. Vår akuttavdeling er godkjent for §§ 3-2, 4-1, 4-4 og 5-1.

Plassene er fordelt på små grupper med to-tre ungdommer og det er to-fire voksne på jobb til enhver tid. Vi har også ungdommer som bor alene med tilpasset opplegg.

Behandlingsmetoder

Ungdommenes behov kartlegges i begynnelsen av oppholdet på institusjonen. Deretter inviteres hun eller han til å være med på å utforme sin egen handlingsplan. Dette arbeidet legger mye av grunnlaget for hvilken metode vi velger å benytte oss av i behandlingen. Vi vet at kursen kan endre seg underveis, når vi blir bedre kjent med ungdommen. Men, med vår erfaring finner vi som regel den, eller de, metodene som gir best mulig resultat. Vår rapportering til barneverntjenesten og Bufetat synliggjør hvor vi er i prosessen i forhold til måloppnåelse i handlingsplanen.

Våre avdelinger

  • Bjorbekk
  • Drangsholt
  • Hortemo
  • Lillesand
  • Vennesla
  • Vågsbygd

Fakta

Region
Agder
Antall plasser
16
Plasseringsform
Omsorg, atferd, rus og akutt
Kunnskapsgrunnlag og metoder
KAT (Kognitiv atferdsterapi), Sosial læringsteori, Systemteori, Terapeutisk konflikthåndtering (TKH), Traumebevisst omsorg (TBO)
Kompetanse
ADHD, Autismespekteret, Psykiatri, Rus, Sammensatte atferdsvansker, Selvskading, Traumer
Kunnskapsgrunnlag og metoder
KAT (Kognitiv atferdsterapi)

Plasseringsforespørsel

Kjeld Christian Fjeldvig

Institusjonsleder Barnevern Kristiansand/Inntaksleder

kjeld.christian.fjeldvig@humananorge.no952 79 549

Morten Remman

Institusjonsleder barnevern Kristiansand

morten.remman@humananorge.no+47 958 16 410