Example image

Barnevern Arendal

Humana barnevern Arendal har fem avdelinger i Agder. Medarbeiderne her har særlig kompetanse når det gjelder ungdom med omfattende omsorgs- og behandlingsbehov som for eksempel kan ha tilknytningsproblematikk og ha utviklet traumer på grunn av vanskelige opplevelser.

Forespørsel om plassering

Ønsker du å plassere i en av våre institusjoner? Ta kontakt med vår inntaksleder Kjeld Christian Fjeldvig.

Om oss

Siden 1993 har institusjonen i Arendal tilbudt tilpassede behandlings- og oppfølgingstiltak for ungdom, etter Lov om barnevern §§ 3-2, 4-1, 4-2, 4-4, 5-1, 6-1 og 6-2. Vi kan også ta imot plasseringer akutt, hvis det er planlagt at ungdommen skal bo videre på avdeling hos oss etter at saken er behandlet i fylkesnemnda, jfr. § 5-1 og § 6-2.

Behandlingsmetoder

Vi har miljøterapi som den overordnede arbeidsmetoden. Vi vet at mange av ungdommene som kommer til oss bærer med seg ulike traumer, som kan påvirke den psykologiske utviklingen deres og gi:

  • psykiske lidelser
  • lærevansker
  • atferdsvansker
  • dårlig selvbilde
  • vanskeligheter med å fungere i relasjoner med andre

Dette er ungdommer som lever med en grunnleggende og vedvarende smerte, som tar ulike former og uttrykkes på mange forskjellige måter. Vårt mål er at alle traumatiserte ungdommer hos oss skal bli sett, forstått og anerkjent med bakgrunn i det de har opplevd, uavhengig av hvordan de uttrykker smerten de bærer på.

For å lykkes i endrings- og utviklingsarbeidet, har vi tro på at ungdommen får ta ansvar for sitt eget liv og sine egne handlinger. Vi som voksne kan ikke gjøre denne jobben for ungdommene, med vi kan legge forholdene til rette, slik at de selv får muligheten til å styre livet sitt med en trygg grunn.

Våre avdelinger

  • Birkenlund
  • Husefjell
  • Groos
  • Lauvstø
  • Breivik

Fakta

Region
Agder
Antall plasser
15
Plasseringsform
Institusjon
Plasseringsparagraf
Lov om barnevern §§ 3-2, 4-1, 4-2, 4-4, 5-1, 6-1 og 6-2
Kunnskapsgrunnlag og metoder
Leketeori, Miljøterapi, Sosial læringsteori, Systemteori, TBO, TKH
Kompetanse
Komplekse smerteuttrykk, Psykiatri, Selvskading, Tilknytnings- og relasjonsskader, Traumer, Utviklingstraumer- og utviklingsstøtte
Kunnskapsgrunnlag og metoder
Leketeori

Plasseringsforespørsel

Kjeld Christian Fjeldvig

Institusjonsleder Barnevern Kristiansand/Inntaksleder

kjeld.christian.fjeldvig@humananorge.no952 79 549

Kamilla Fosse

Institusjonsleder Barnevern Arendal

kamilla.fosse@humananorge.no913 80 661