Hem 909 46 000 Spørsmål om inntak? Ring oss.
Henvendelser om inntak Mer kontaktinformasjon

Overlevering av forslag til ny barnevernslov

Publiseringsdato: 04-10-2016

Human Care har fulgt tett med på forslaget om ny barnevernslov, som torsdag 29. september ble overrakt statsråd Solveig Horne av utvalgsleder Christian Børge Sørensen. Utvalget har siden 2014 arbeidet med dette forslaget.

Utvalget har foreslått at barnets rett til omsorg og beskyttelse skal rettighetsfestes. De har også fulgt anbefalinger fra Barnevernsproffene og vil ta ut begrepet «atferd» fra loven, gi barn rett til kjærlighet og omsorg samt innføre en trygghetsperson for barnet. Dette i tillegg til flere andre nye forslag vil styrke barnets rettigheter, pålegge barnevernet å lytte til barnet samt øke deres rettssikkerhet.

Les mer om forslaget her.