Hem

Kontaktinformasjon

Henvendelser om inntak

Mer kontaktinformasjon

Nettverksarbeid

Humana barnevern legger stor vekt på å forstå barnet ut fra den historien det har med seg, og å se barnet sammen med sine relasjoner i sitt sosiale nettverk.