Hem 909 46 000 Spørsmål om inntak? Ring oss.
Henvendelser om inntak Mer kontaktinformasjon

Nettverksarbeid

Humana barnevern legger stor vekt på å forstå barnet ut fra den historien det har med seg, og å se barnet sammen med sine relasjoner i sitt sosiale nettverk.