Hem 909 46 000 Spørsmål om inntak? Ring oss.
Henvendelser om inntak Mer kontaktinformasjon

Målrettet miljøterapi

Tilbake til Miljøterapi

Alle våre definerte metoder, verktøy og perspektiver praktiseres innenfor den miljøterapien som utøves til enhver tid i våre avdelinger. Miljøterapi kan sies å være organisasjonens institusjonelle praksis (Larsen 2012).

Med dette menes en systematisk tilnærming til beboerne, som gir rom og mulighet for utvikling. Det er en tilretteleggelse av miljøet for å kunne drive et forandringsarbeid, og en planmessig organisering av barna og de unges tilværelse i våre avdelinger for å oppnå positiv endring. Vi tilrettelegger forholdene, slik at barnet/ungdommen selv har en arena for å utvikle og forandre seg, og miljøpersonalet er til stede som veiledere og støttepersoner.

Den metodiske miljøterapien baserer seg på barneverntjenestens tiltaksplan og handlingsplan utviklet i samarbeid med beboerne, barneverntjenesten og institusjonen, samt avtaler i ansvarsgruppen.

Terapien innebefatter at vi jobber systematisk med å skape utvikling i forhold til:

 • Holdninger
 • Mestrings – og egenutvikling
 • Klar døgnstruktur med konkrete arbeidsoppgaver
 • Ansvarliggjøring og tro på egne muligheter og ferdigheter
 • Omsorgsarbeid i trygge rammer
 • Bearbeiding av traumer og relasjonsskader
 • Motivasjon og utvikling av selvinnsikt
 • Grensesetting
 • Avlæring av negativ og destruktiv atferd
 • Innlæring av ny atferd og nye normer
 • Skole og opplæring
 • Familie og nettverk
 • Fritidsaktiviteter

Vil du vite mer?

Kjeld Christian Fjeldvig Institusjonsleder Barnevern Kristiansand/Inntaksleder 952 79 549