Hem

Kontaktinformasjon

Henvendelser om inntak

Mer kontaktinformasjon

Miljøterapi

Alle våre definerte metoder, verktøy og perspektiver praktiseres innenfor den miljøterapien som utøves til enhver tid i våre avdelinger. Miljøterapi kan sies å være organisasjonens institusjonelle praksis (Larsen 2012).

Med dette menes en systematisk tilnærming til beboerne, som gir rom og mulighet for utvikling. Det er en tilretteleggelse av miljøet for å kunne drive et forandringsarbeid, og en planmessig organisering av barna og de unges tilværelse i våre avdelinger for å oppnå positiv endring. Vi tilrettelegger forholdene, slik at barnet/ungdommen selv har en arena for å utvikle og forandre seg, og miljøpersonalet er til stede som veiledere og støttepersoner.

Den metodiske miljøterapien baserer seg på barneverntjenestens tiltaksplan og handlingsplan utviklet i samarbeid med beboerne, barneverntjenesten og institusjonen, samt avtaler i ansvarsgruppen.

Terapien innebefatter at vi jobber systematisk med å skape utvikling i forhold til:

 • Holdninger
 • Mestrings – og egenutvikling
 • Klar døgnstruktur med konkrete arbeidsoppgaver
 • Ansvarliggjøring og tro på egne muligheter og ferdigheter
 • Omsorgsarbeid i trygge rammer
 • Bearbeiding av traumer og relasjonsskader
 • Motivasjon og utvikling av selvinnsikt
 • Grensesetting
 • Avlæring av negativ og destruktiv atferd
 • Innlæring av ny atferd og nye normer
 • Skole og opplæring
 • Familie og nettverk
 • Fritidsaktiviteter