Hem 909 46 000 Spørsmål om inntak? Ring oss.
Henvendelser om inntak Mer kontaktinformasjon

Dette er LØFT

Tilbake til LØFT

Forkortelsen LØFT står for Løsningsfokusert tilnærming, en modell som er utviklet av ansatte ved Brief Therapy Center i Milwaukee i USA. Hovedideen med LØFT, er at sosial virkelighet skapes kontinuerlig i et kommunikativt samspill med omgivelsene.

Tilnærmingen er et sett grunnleggende prinsipper og et sett med standardiserte spørsmål.

Dette er de åtte grunnprinsippene i modellen:

 • Det vi tror, påvirker hva vi leter etter og snakker om
 • Det fins både problem og ikke-problem
 • Du trenger ikke forstå problemet for å løse det – finn heller nøkkelen til løsning
 • Atferd som gis oppmerksomhet, gjentar seg
 • Språk skaper virkelighet
 • Små endringer skaper større endringer
 • Endring er uunngåelig, og stabilitet er en illusjon
 • De saken gjelder, vet best

Disse er ekspertene

Metodikken tar utgangspunkt i at de unge og deres familier er eksperter på egne liv. Ved å hjelpe dem med å få bevissthet om egne, kloke beslutninger, tror vi de kloke valgene gjentas. Erfaring med å lykkes selv, kan gi erfaring og læring som kan brukes også i andre situasjoner senere.

Forskjell på strategier for problemløsning og løsningsfokusert tilnærming:

 • Fokus på problemer
 • Fokus på løsninger
 • Vurdering av problemer
 • Etablering av mål
 • Undersøkelse av tidligere nederlag
 • Undersøkelse av tidligere suksesser
 • Bevissthet om seneste tilbakeskritt
 • Bevissthet om seneste fremskritt
 • Forklaring på problemet
 • Forklaring på fremgang
 • Fokus på svakheter og feil
 • Fokus på ressurser og kompetanse
 • Plassering av skyld og ansvar
 • Anerkjennelse av bidrag/bidragsytere

Se hva de standardiserte LØFT-spørsmålene dreier seg om:

 • Å finne frem til drømmer for fremtiden – hvor vil jeg og hvordan vil jeg føle meg når jeg kommer dit?
 • Å finne ut når problemer ikke er til stede og er dominerende – unntak
 • Å spørre hva den andre mestrer og å utdype hva dette sier om den andre som person – hvilke egenskaper har du?
 • Å se seg selv i relasjon til andre – hva vil andre tenke eller si hvis du ...
 • Å se seg selv på en skala fra en til ti, for deretter å snakke om hva som gjør at man ikke er lenger ned på skalaen. Hva mestrer jeg allerede? Hva skal til for å komme høyere opp? Man stadfester videre mål for arbeidet. 

Vil du vite mer?

Hege Westad Institusjonsleder Barnevern Øst 916 43 690
Ingunn Thorsen Ass. avdelingsleder 468 14 975