Hem 909 46 000 Spørsmål om inntak? Ring oss.
Henvendelser om inntak Mer kontaktinformasjon

Lavaffektiv tilnærming – bruk av reflekterende praksis

Tilbake til Lavaffektiv tilnærming

Lavaffektiv tilnærming er basert på teorien om affektregulering, altså at mennesker er mer eller mindre mottakelige for andre menneskers følelser og uttrykk.

Målet med denne metoden er å bidra til en reflekterende praksis, hvor arbeidstakerne hele tiden skal evaluere seg selv i møte med andre. Gjennom en slik refleksjon vil man forhåpentligvis forstå mer av hva som ligger bak atferden, hva som kan trigge ulike typer atferd og på hvilken måte den enkelte kan bidra til å redusere utfordrende atferd.

Tanken bak lavaffektiv tilnærming er å gi makten tilbake til brukerne, og heller ha fokus på å avverge og redusere konfliktsituasjoner.

Lavaffektive tilnærmingsmetoder deles inn i fire hovedkomponenter:

  • Færre krav og forventninger fra de ansatte for å redusere faren for konflikter.
  • Unngå faktorer som virke aktiverende, som direkte blikk-kontakt og berøring, og unngå tilskuere i situasjonen.
  • Unngå ikke-verbal atferd som kan føre til konflikt, for eksempel aggressiv kroppsholdning.
  • Utfordre de ansattes antagelser om hvordan utfordrende atferd bør håndteres på kort sikt (McDonnell 2013).

Vil du vite mer?

Rune Midtgård Direktør barnevern 950 96 560