Hem 909 46 000 Spørsmål om inntak? Ring oss.
Henvendelser om inntak Mer kontaktinformasjon

Lavaffektiv tilnærming

Arbeidsmåten er basert på teorien om affektregulering, noe som innebærer at mennesker er mer eller mindre mottakelige for andre menneskers følelser og uttrykk. Målet med metoden er å bidra til en reflekterende praksis, der ungdommen hele tiden skal evaluere seg selv i møte med andre.