Hem 909 46 000 Spørsmål om inntak? Ring oss.
Henvendelser om inntak Mer kontaktinformasjon

DBT - Dialektisk atferdsterapi

Dialektisk atferdsterapi er en variant av kognitiv atferdsterapi som har vist seg å være en godt fungerende behandling av personer med en rekke psykiske vansker der problemer med regulering av følelser og bristende relasjonsferdigheter står sentralt.