Hem 909 46 000 Spørsmål om inntak? Ring oss.
Henvendelser om inntak Mer kontaktinformasjon

Avtalestyring og tegnøkonomi

Tilbake til Avtalestyring og tegnøkonomi

Gjennom avtalestyring gir vi våre ungdommer mulighet til å styre mest mulig i egen hverdag.

Derfor virker avtalestyring

Gjennom tydelige avtaler med de voksne, får ungdommene mulighet til å administrere og styre mest mulig av sin egen hverdag. De bestemmer og påvirker også innholdet i dagene sine.

Avtalestyring kan redusere atferdsavvik og/eller endre rituell atferd. Dette er et basistiltak og åpner for innlemming av andre metoder, som kan rettes mot ulike avgrensede innsatsområder.

Motivasjonen i avtalestyringen, er «tegnøkonomi». Ungdommene samler poeng eller lignende som kan veksles inn i goder. Målsetningen med systemet, er å øke ungdommenes mestringsfølelse og ferdigheter i dagliglivet. Ved å «rydde» i hverdagen deres, uten å overstyre alle gjøremål, oppnår vi at ungdommene lærer sammenhengen mellom å planlegge, gjennomføre og å evaluere.

Slik jobber vi med barn og ungdommer

Våre tre grunnsteiner når vi arbeider med barn og ungdommer er:

  • Metoder
  • Opplæring
  • Spisskompetanse

Vil du vite mer?

Kjeld Christian Fjeldvig Institusjonsleder Barnevern Kristiansand/Inntaksleder 952 79 549