Hem 909 46 000 Spørsmål om inntak? Ring oss
Henvendelser om inntak Mer kontaktinformasjon

KAT - Kognitiv atferdsterapi

Kognitiv atferdsterapi med barn og unge fokuserer på den unges atferd og kognisjoner. Ferdighetstreningen skal bidra til at den unge lærer mer om tanker og følelser, og om hvordan dysfunksjonell tenkning påvirker atferd.