Hem 909 46 000 Spørsmål om inntak? Ring oss.
Henvendelser om inntak Mer kontaktinformasjon

Fagdag - Skadelig seksuell atferd (SSA)

Humana barnevern inviterer fagpersonell og studenter til en interessant fagdag i Mo i Rana for å øke kunnskapen knyttet til barn og unge med problematisk og/eller skadelig seksuell atferd (SSA).

Dato:

Tid: 09.30 - 14.00

Sted: Mo i Rana, Nord universitet (Campus Helgeland)

Registrering:

Ved spørsmål, send mail til kine.elvrum@humananorge.no. Påmeldingsfrist er 8. mars. Deltakerne må selv sørge for å ta med seg lunsj.

Disse temaene vil vi snakke om:

  • Normal seksuell utvikling, årsaker til seksuelle overgrep og forekomst av seksuelle overgrep mellom barn.
  • Gjennomgang av verktøyet «Trafikklyset», som kan være til hjelp for å identifisere hva som anses som sunn, problematisk eller skadelig seksuell atferd. Vi snakker også om hvordan vi kan vurdere og møte atferd som vekker bekymring.
  • Kartlegging, beskyttelse og behandling av barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd.

Litt om foredragsholderne:

Kine Elvrum jobber i Humana barnevern i Trondheim, og er ansatt som fag- og behandlingsansvarlig ved en spesialisert barneverninstitusjon for barn og unge med skadelig seksuell atferd. Institusjonen tar imot barn og unge som vurderes å være i høy risiko for å gjenta seksuelle overgrep, og som er i behov av omfattende hjelp for sine vansker. Kine har jobberfaring fra blant annet barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk, barnevernet og Senter mot incest og seksuelle overgrep. Hun har holdt en rekke kurs og foredrag om problematikken.

Rune Midtgård er fagsjef for Humana barnevern, og har til sammen over 30 års erfaring fra psykisk helsevern, barneverntjeneste og barneverninstitusjon. I tillegg til å være barnevernspedagog, er han skolert i ulike kartleggingsverktøy og innenfor ulike metodefag, som f.eks. DBT, ART, TBO m.fl. Rune er en viktig bidragsyter i utviklingsprogrammet i Humana barnevern, og har bl.a. ansvar for å etablere SSA tiltak i Humanas tiltak.

Meld deg på her: