En flicka står med ryggen mot kameran och tittar in i en skog.

Også ditt barn kan krenke andre seksuelt

Hvordan kan vi forebygge og snakke med ungdommen om salg og kjøp av nakenbilder på nett? Les saken, hør podkastepisoden eller se videoen nederst i saken for å få gode råd fra Kripos og Humanas avdeling for skadelig seksuell adferd (SSA).

Snakk med barn om seksualitet og grenser. Vær åpen for at ditt eget barn ikke bare kan bli utsatt for overgrep, men også kan ende opp med å begå en grenseoverskridende handling.

Det sier politioverbetjent Renate Ytterdal i Nasjonal Cyberkrimsenter i Kripos. Hun jobber til daglig med å bekjempe spredning av nakenbilder og videoer av unge mennesker på nett. Mange bilder de unge har tatt selv og delt med noen de kjenner, kan ende opp med å bli spredt til andre. I noen tilfeller ender frivillig delte bilder opp på pornografiske nettsider. Noen unge kan også komme til å dele bilder med folk de egentlig ikke kjenner, enten frivillig eller fordi de blir presset. Enkelte andre deler bilder av seg selv mot gjenytelser som penger, tobakk, alkohol eller gavekort. Mange av dem som kjøper slike bilder og filmer kan være jevnaldrende.

Det er ikke bare “gamle menn på 70” som kommer i kontakt med jenter og får dem til å sende nakenbilder og videoer, men det kan ofte også være andre ungdommer som gjør dette, forteller Ytterdals kollega Thale Parker.

Ukritisk bruk av sosiale medier

Kripos ser en økende tendens til at barn helt ned i 11 årsalderen deler nakenbilder og videoer av seg selv gjennom ulike digitale kanaler. Delingen foregår i hovedsak gjennom Snapchat, men også andre plattformer som MMS eller på nettfora hvor utveksling av bilder mot betaling foregår.

Noen annonserer og ber om nakenbilder de tar betalt for, mens andre ber om nakenbilder etter å ha opprettet kontakt. Noen får også høre fra andre om menn som gir penger for nakenbilder og betaler via Vipps, Paypal, kontant, bankoverføring, overlevering av alkohol, narkotika eller tobakk, forteller Parker.

Thale Parker forteller at svært mange av ungdommene bruker sosiale medier for ukritisk. De som rammes hardest, er unge i en sårbar situasjon, gjerne de som bruker rusmidler eller er under omsorg fra barnevernet. Thale Parker understreker at det også er helt vanlige ungdommer som gjør dette. En stor andel av dem som kjøper har kontakt med mange fornærmede samtidig og har tidligere hatt kontakt med politiet. Men mange er også helt ustraffet, og en del kan være på jentenes egen alder.

Skadelig seksuell atferd

Kine Elvrum er fagansvarlig for området skadelig seksuell atferd hos Humana omsorg og assistanse og jobber med mange av ungdommene som har krenket eller begått overgrep mot andre ungdommer, gjerne ved å presse eller lure til seg bilder fra yngre eller jevnaldrende. Hun er enig med Ytterdal hos Kripos om hvor viktig det er å snakke med barn om seksualitet, ikke bare fordi de må lære å sette egne grenser, men fordi de må lære hva som er greit å gjøre mot andre og ikke.

Det er lett å tenke at barn og unge er sårbare og blir utsatt for andres overgrep, og glemme at våre egne også kan utsette andre for ulike typer overgrep, sier hun.

Elvrum jobber med ungdom hvor dette har blitt et alvorlig problem. Hun jobber med dem som er ilagt behandling med tvang for såkalt skadelig seksuell atferd. Dette er ungdom som har begått gjentatte seksuelle overgrep og som ikke har endret adferd etter å ha blitt fulgt opp. Det er i de aller alvorligste tilfellene at noen blir ilagt denne form for tvang. Likevel mener hun det er viktig å være bevisst på at dette kan skje og at man må være tidlig ute for å eventuelt kunne forebygge. Hun mener det er noe som svikter i forebyggingen.

Ofte lurer jeg på hvorfor ingen har fanget opp ungdommene før. Det må ha vært varsellamper som blinket. Spesielt unge som har vanskelig for å regulere seg følelsesmessig og atferdsmessig, vil trolig også få utfordringer når det gjelder det seksuelle, sier hun.

Utenforskap skaper sårbarhet for overgrep

Hun forteller at de som er i faresonen for å utvikle en grenseoverskridende atferd som kan krenke andre, enten det er gjennom digitale medier eller fysisk, er unge som

generelt sliter med å forholde seg til andre jevnaldrende og som opplever utenforskap.

Kanskje sliter de generelt med hva som er akseptabelt eller ikke og har dårlig erfaring med å omgås andre. Hvis man ikke får innpass hos jevnaldrende for å få utforsket seksualiteten sin, er det lettere å gå til dem som er yngre, og det skjer gjerne gjennom digitale kanaler. Noen har også sett veldig mye pornografi på nett og mister forståelsen av hva som er greit og ikke, forklarer hun.

Av de som ender på Humanas institusjoner og virkelig trenger oppfølging, er det mange med det samme utgangspunktet. Mange har traumer etter omsorgssvikt, de sliter med følelsesregulering og atferdsregulering. De har kognitive utfordringer, gjerne diagnoser som ADHD eller innenfor autismespekteret.

Jeg sier ikke at denne gruppen nødvendigvis ender med å begå overgrep, men at de trenger litt ekstra veiledning når det gjelder også det seksuelle, sier hun.

Hun forteller at disse ungdommene også har behov for å utforske seksualiteten sin som alle andre. Da er det viktig å hjelpe dem med å forstå og å gi dem ferdigheter å forholde seg til andre jevnaldrende på en god måte.

Vi vet jo at mange voksne som begår overgrep også har hatt tilfeller av overgrep tidligere. Det er derfor viktig at unge får hjelp til å regulere følelser og atferd tidlig for å kunne hindre uønsket atferd senere, sier Kine Elvrum.

Se videoopptak fra Arendalsuka her

Under Arendalsuka 2022 samarbeidet vi igjen med våre venner i Kripos for å sette ungdommers digitale atferd på agendaen. Mer enn en av ti ungdommer har delt et nakenbilde på nett, og kjøp og salg av nakenbilder er et fenomen Kripos er opptatt av å både forebygge og forske på. Fra vår barnevernsvirksomhet for SSA (Skadelig Seksuell Atferd) informerer Kine Elvrum og direktør Rune Midtgård om hvordan vi jobber med behandling og oppfølging av ungdom med skadelig seksuell atferd.

  • Hva kjennetegner ungdom som selger nakenbilder av seg selv?
  • Hva kjennetegner de som kjøper bildene?
  • Hvilke konsekvenser kan det få?
  • Hvordan kan vi oppdage det og hvordan kan vi forebygge?
  • Hvorfor er det viktig å snakke om sunn og normal seksualitet?

Ønsker du å høre podkastepisoden, kan du gjøre det i spilleren under, eller ved å søke opp "Humana innsikt" der du hører podkast.